Beleidsplan

 

SC-Flevostar Dronten Beleid 2022 – 2025

 

Algemeen:

Naam ANBI: SC Flevostar te Dronten

RSIN/Fiscaal nummer: 807792524

Websiteadres: https://www.scflevostar-dronten.nl

E-mail secretariaat: [email protected]

Adres: Kruizemunt 35

Postcode: 8252 BS

Plaats: Dronten

Activiteiten:

Wekelijks, met uitzondering van de schoolvakanties, organiseren wij trainingen voor 6 verschillende sporten: badminton, rolstoelbasketbal, zaalvoetbal, darten, tennis en ritmische gymnastiek.
Met als doel dat alle sporters op hun eigen niveau sportief samenspelen. Met een licht competitief accent, met oog voor de mogelijkheden van elke individuele sporter. We houden hierbij rekening met mogelijke nieuwe coronamaatregelen die door de overheid en/of de zaalverhuurder worden ingesteld.

We organiseren zelf en nemen deel aan activiteiten van andere verenigingen, zoals partijtjes/ wedstrijden/ toernooien. Zelf organiseren we jaarlijks het Jan van Heerden zaalvoetbaltoernooi, een demonstratie ritmische gymnastiek en maar mogelijk wedstrijdjes voor de andere sporters.

We faciliteren vrijwilligers om onze sporter en trainers te helpen tijdens de trainingen en blijven actief nieuwe vrijwilligers werven.

Elk schooljaar bieden we een student/stagiair de mogelijkheid om onze vereniging te leren kennen en te helpen bij trainingen en het organiseren van toernooien etc. Wij zorgen voor een begeleider van deze stagiair die ook contactpersoon voor de school is.

We organiseren sociale activiteiten voor onze sporters en vrijwilligers. Zoals de eindejaar- of nieuwjaarsbijeenkomst, het bezoek van Zwarte Piet, lustrumactiviteiten.

We werven nieuwe sponsoren en houden contact met de bestaande. Zowel voor eenmalige sponsoractiviteiten (bijv. het Jan van Heerden toernooi) of voor een- of meerjarige sponsoring.

We organiseren en lopen de jaarlijks collecte voor de gehandicaptensport in de gemeente Dronten, naar verwachting blijft die in de maand april gepland. Sinds enkele jaren is de helft van de opbrengst van deze collecte voor de organiserende vereniging.

We organiseren jaarlijks een algemene ledenvergadering waarin het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid en de ALV besluit over het jaarverslag, de jaarrekening en de begroting voor het nieuwe verenigingsjaar.

We gaan het plan uitvoeren, nadat dit vertraging opliep door corona, om geïnteresseerde nieuwe sporters te helpen bij hun vervoer van hun (begeleid) woonhuis naar de sportzaal en na de training weer naar huis. We willen het mogelijk maken dat meer mensen met een beperking gaan sporten en lid worden. Sommige mensen met een beperking sporten nu niet omdat er geen (begeleiding bij het) vervoer voor hen is. SC-Flevostar onderzoekt of en hoe dat georganiseerd kan worden. Bijvoorbeeld met een gesponsorde of gehuurde bus, een vrijwilligerspoule aan chauffeurs, een coördinator voor het aantal ritten ed. De voor- en nadelen van dit plan worden verzameld waarna het bestuur een besluit zal nemen of en voor hoe lang een proef uitgevoerd zal worden.

We vergroten de naamsbekendheid van onze vereniging in onze gemeente: in de politiek, bij andere sportverenigingen maar vooral bij het bedrijfsleven en de inwoners met een beperking.

Dronten, augustus 2022