Beleidsplan

Het nieuwe beleidsplan is in voorbereiding en wordt op de ALV in maart 2016 besproken.