Algemene regels en Afzeggen trainingen.

De afspraak binnen onze vereniging is, als je om wat voor reden niet kan trainen, je de trainer belt (Of dit laat doen door de leiding). De trainer weet dan waar iemand is en komt dan niet voor verrassingen te staan.

Gebruik van alcoholische dranken is niet toegestaan voor, tijdens of na het beoefenen van de sport; Altijd opletten op het taalgebruik. Realiseer je hierbij altijd dat, hoewel taalgebruik voor jezelf gebruikelijk is, dit andere sporters van Flevostar kan kwetsen; Regelmatig komt het voor dat mensen niet op trainingen komen terwijl de trainer hen wel verwacht!

Indien je niet op een training aanwezig kunt zijn zorg dan dat je je afmeldt bij de trainer.