Sport en bewegen in Dronten, ondanks een beperking

De Meerpaal heeft samen met Flevostar en andere sportverenigingen en de buurtsportcoaches subsidie aangevraagd bij ZonMW, om het aangepast sporten meer onder de aandacht te brengen. De aanvraag is gehonoreerd en de brochure Sport en bewegen ondanks beperkingen is gemaakt. In november en december kunnen belangstellenden snuffelen aan de verschillende beweegactiviteiten, zodat zij zich een goed beeld kunnen vormen van het aanbod.

De praktijk leert dat voor veel mensen met een beperking de drempel om te starten met sporten hoog is. Zo zijn er vaak problemen met vervoer, of vindt men het spannend om alleen naar een activiteit toe te gaan. Ook hierin voorziet de projectgroep door maatjes te zoeken die kunnen rijden en die meegaan naar de activiteit.

Klik hier voor de brochure Sport en bewegenondanks beperkingen.

Klik hier voor het inschrijfformulier.