Over ons

De club heeft als doel de grens tussen mensen met en zonder een beperking bij het recreatief sporten te doorbreken. Daar is soms creativiteit en moed voor nodig, maar dit kan allemaal binnen onze sportvereniging. Sommige aangepaste sporten zijn ook voor mensen zonder beperking heel spannend en inspannend. Die ervaring hebben al veel mensen opgedaan, die samen met onze spelers hebben gesport!

Wie kan er lid worden?

Iedereen met en zonder een beperking, ook als je wat ouder bent.

Er zijn veel oorzaken, waardoor men niet goed aan een 'gewoon' sport kan meedoen. Dit geldt zowel voor jong als voor oud. Dat kan zijn omdat men zijn armen of benen niet voor 100% kan gebruiken, niet of slecht ziet, doof of slechthorend is, slecht werkende longen of een slecht werkend hart heeft, tobt met matige conditie of een gestoorde motoriek, moeite heeft met het begrijpen van spelregels of omdat het allemaal wat langzamer of anders gaat. Door aanpassingen in de uitvoering van een sport of van de spelregels is er voor velen een mogelijkheid om toch te sporten.

Dat noemen wij nu SPORT OP MAAT.

Helpen kan ook

Ook mensen, die zich als vrijwilliger of als lid voor ons willen inzetten bij het begeleiden van of spelen met sporters met een beperking zijn zeer welkom. Dankzij de groei van de club hebben we steeds meer behoefte aan begeleiders.

Hoeveel kost het?

De contributie bedraagt voor jeugdleden tot 16 jaar €6,- per maand. Vanaf 16 jaar betaalt men €8,50 per maand. Niet spelende leden € 14,50 per jaar. Bij aanmelding betaalt u éénmalig €5,- inschrijfgeld. Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 30 juni en van 1 juli t/m 31 december. Het wordt telkens met een half jaar verlengd.

Hoe wordt men lid?

Flevostar nodigt ieder graag uit eerst een paar keer te komen proberen wat men kan.

Vraag een aanmeldingsformulier bij één van onze bestuursleden en lever dat ingevuld weer in. Men wordt lid voor minimaal de lopende lidmaatschapsperiode.

U hoeft niets aan te schaffen. Sportrolstoelen en diverse sport- en spelmaterialen zijn aanwezig op de club.


Zijn donateurs welkom?

Heel graag zelfs! Wij kunnen niet zonder de ruggensteun van onze donateurs. Het richtbedrag is €14,50 per jaar, maar een ander bedrag mag ook. U ontvangt dan ons CLUBNIEUWS en kunt desgewenst af en toe een keer komen meesporten om de sfeer te proeven en nog meer betrokken te voelen.

Bij vragen of verdere informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat.